Fjarvistarleyfi 130. þingi, 134. fundi 07., gert 7 13:31

Dagný Jónsdóttir, 8. þm. Norðaust.,

Jóhanna Sigurðardóttir, 2. þm. Reykv. s.,

Pétur H. Blöndal, 3. þm. Reykv. s.,

Rannveig Guðmundsdóttir, 4. þm. Suðvest.