2003-11-18 13:33:32# 130. lþ.#F 29.#2. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 13:34:03| A gert 21 16:14
[prenta uppsett í dálka] 29. fundur, 130. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 304. mál (gjaldaheimildir). --- Þskj. 349.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

Frv. vísað til 2. umr. með 45 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.