2003-11-25 13:38:45# 130. lþ.#F 33.#1. fundur. Fjárlög 2004., til 19:31:50| F gert 26 2:16
[prenta uppsett í dálka] 33. fundur, 130. lþ.

Fjárlög 2004, 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 394, 426 og 428, brtt. 395, 396, 397, 398, 399, 400 og 427.

[13:39]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Magnús Stefánsson):


[14:05]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[14:07]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Magnús Stefánsson) (andsvar):


[14:08]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[14:09]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Magnús Stefánsson) (andsvar):


[14:10]

Útbýting þingskjala:

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:13]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 429--436, 438--440 og 442--444. --- Afbrigði samþ. með 39 shlj. atkv.

[14:13]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Einar Már Sigurðarson):


[15:15]

Landbúnaðarráðherra (Guðni Ágústsson) (andsvar):


[15:18]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Einar Már Sigurðarson) (andsvar):


[15:20]

Landbúnaðarráðherra (Guðni Ágústsson) (andsvar):


[15:21]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Einar Már Sigurðarson) (andsvar):


[15:23]

Menntamálaráðherra (Tómas Ingi Olrich) (andsvar):


[15:25]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Einar Már Sigurðarson) (andsvar):


[15:28]

Menntamálaráðherra (Tómas Ingi Olrich) (andsvar):


[15:29]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Einar Már Sigurðarson) (andsvar):


[15:31]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason):


[16:13]

Heilbrigðisráðherra (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[16:15]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[16:17]

Heilbrigðisráðherra (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[16:18]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[16:20]

Guðjón A. Kristjánsson:


[17:00]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Magnús Stefánsson) (andsvar):


[17:02]

Guðjón A. Kristjánsson (andsvar):


[17:02]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Magnús Stefánsson) (andsvar):


[17:03]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[17:05]

Guðjón A. Kristjánsson (andsvar):


[17:07]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[17:09]

Guðjón A. Kristjánsson (andsvar):


[17:11]

Útbýting þingskjala:

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:14]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 437 og 445--456. --- Afbrigði samþ. með 33 shlj. atkv.

[17:14]

Einar Oddur Kristjánsson:


[17:30]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Einar Már Sigurðarson) (andsvar):


[17:33]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[17:35]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Einar Már Sigurðarson) (andsvar):


[17:36]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[17:37]

Grétar Mar Jónsson (andsvar):


[17:39]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[17:41]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[17:43]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[17:45]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[17:46]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[17:48]

Jónína Bjartmarz:


[18:09]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[18:12]

Jónína Bjartmarz (andsvar):


[18:13]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[18:16]

Jónína Bjartmarz (andsvar):


[18:17]

Helgi Hjörvar:


[18:56]

Heilbrigðisráðherra (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[18:58]

Helgi Hjörvar (andsvar):


[18:59]

Heilbrigðisráðherra (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[19:02]

Helgi Hjörvar (andsvar):


[19:03]

Grétar Mar Jónsson (andsvar):


[19:04]

Helgi Hjörvar (andsvar):


[19:05]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[19:07]

Helgi Hjörvar (andsvar):


[19:08]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[19:10]

Guðmundur Árni Stefánsson (um fundarstjórn):


[19:11]

Forseti (Jónína Bjartmarz):


[19:12]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (um fundarstjórn):


[19:14]

Guðmundur Árni Stefánsson (um fundarstjórn):


[19:17]

Forseti (Jónína Bjartmarz):


[19:18]

Kolbrún Halldórsdóttir: