2003-12-04 19:36:20# 130. lþ.#F 42.#8. fundur. Fjárlög 2004., til 00:24:18| L gert 5 0:31
[prenta uppsett í dálka] 42. fundur, 130. lþ.

Fjárlög 2004, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 466, frhnál. 537, 566 og 567, brtt. 538, 541, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 560, 561, 563, 564 og 565.

[19:36]

Ögmundur Jónasson:


[20:16]

Guðjón A. Kristjánsson (andsvar):


[20:18]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[20:19]

Anna Kristín Gunnarsdóttir:


[20:27]

Einar Oddur Kristjánsson:


[20:52]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[20:54]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[20:55]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[20:56]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[20:58]

Kolbrún Halldórsdóttir (andsvar):


[20:59]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[21:00]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Einar Már Sigurðarson) (andsvar):


[21:01]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[21:02]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Einar Már Sigurðarson) (andsvar):


[21:03]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[21:04]

Guðjón A. Kristjánsson (andsvar):


[21:05]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[21:06]

Guðjón A. Kristjánsson (andsvar):


[21:07]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[21:32]

Útbýting þingskjals:

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:34]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 580. --- Afbrigði samþ. með 46 shlj. atkv.

[21:34]

Kolbrún Halldórsdóttir (frh.):


[21:38]

Jón Gunnarsson:


[22:04]

Viðskiptaráðherra (Valgerður Sverrisdóttir) (andsvar):


[22:06]

Jón Gunnarsson (andsvar):


[22:09]

Viðskiptaráðherra (Valgerður Sverrisdóttir) (andsvar):


[22:10]

Jón Gunnarsson (andsvar):


[22:12]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[22:43]

Þuríður Backman:


[23:23]

Kristján L. Möller:


[23:45]

Ögmundur Jónasson:


[23:55]

Valdimar L. Friðriksson:


[00:02]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde):


[00:07]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[00:09]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[00:11]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[00:14]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[00:16]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[00:18]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[00:20]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[00:22]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):