2003-12-12 14:14:25# 130. lþ.#F 49.#4. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 14:15:05| A gert 14 11:50
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 130. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 304. mál (gjaldaheimildir). --- Þskj. 349, nál. 614.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:14]

1. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.