2003-12-13 16:36:15# 130. lþ.#F 50.#2. fundur. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara., til 16:47:06| A gert 15 9:10
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur, 130. lþ.

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, frh. 2. umr.

Frv. HBl o.fl., 447. mál. --- Þskj. 635, nál. 696, brtt. 697, 702 og 704.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:39]

[16:36]

Bryndís Hlöðversdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:37]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 697,1 samþ. með 33:6 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
GMJ, HlH, JBjarn, KolH, SigurjÞ, ÖJ.

17 þm. (ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MF, MÁ, RG, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (AKG, EMS, GHj, GÖrl, HjÁ, SP, StP) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 33:13 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
ÁÓÁ, ÁRJ, GMJ, GÖrl, HHj, HlH, JóhS, JBjarn, KolH, MÁ, SigurjÞ, StP, ÖJ.

12 þm. (ÁF, BjörgvS, BH, GÖg, JÁ, JGunn, KJúl, KLM, LB, MF, RG, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP) fjarstaddir.

2.--5. gr. samþ. með 33:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
ÁÓÁ, ÁRJ, GMJ, GÖrl, HHj, HlH, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, MÁ, SigurjÞ, StP, ÖJ.

11 þm. (ÁF, BjörgvS, BH, GÖg, JÁ, JGunn, KLM, LB, MF, RG, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP) fjarstaddir.

6. gr. samþ. með 32:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS.
nei:
ÁÓÁ, ÁRJ, GMJ, GÖrl, HHj, HlH, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, MÁ, SigurjÞ, StP, ÖJ.

12 þm. (ÁF, BjörgvS, BH, GÖg, JÁ, JGunn, KLM, LB, MF, RG, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP) fjarstaddir.

7.--9. gr. samþ. með 33:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
ÁÓÁ, ÁRJ, GMJ, GÖrl, HHj, HlH, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, MÁ, SigurjÞ, StP, ÖJ.

11 þm. (ÁF, BjörgvS, BH, GÖg, JÁ, JGunn, KLM, LB, MF, RG, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP) fjarstaddir.

Brtt. 697,2 samþ. með 33:10 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
ÁRJ, GMJ, GÖrl, HHj, HlH, JBjarn, KolH, SigurjÞ, StP, ÖJ.

14 þm. (ÁÓÁ, ÁF, BjörgvS, BH, GÖg, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MF, MÁ, RG) greiddu ekki atkv.

6 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP, ÖS) fjarstaddir.

10. gr., svo breytt, samþ. með 33:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
ÁÓÁ, ÁRJ, GMJ, GÖrl, HHj, HlH, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, MÁ, SigurjÞ, StP, ÖJ.

11 þm. (ÁF, BjörgvS, BH, GÖg, JÁ, JGunn, KLM, LB, MF, RG, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP) fjarstaddir.

11.--13. gr. samþ. með 33:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
ÁÓÁ, ÁRJ, GMJ, GÖrl, HHj, HlH, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, MÁ, SigurjÞ, StP, ÖJ.

11 þm. (ÁF, BjörgvS, BH, GÖg, JÁ, JGunn, KLM, LB, MF, RG, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP) fjarstaddir.

Brtt. 697,3 samþ. með 33:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
GMJ, GÖrl, HlH, JBjarn, KolH, SigurjÞ, StP, ÖJ.

16 þm. (ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, MF, MÁ, RG, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, LB, SP) fjarstaddir.

14. gr., svo breytt, samþ. með 33:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
ÁÓÁ, ÁRJ, GMJ, GÖrl, HHj, HlH, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, MÁ, SigurjÞ, StP, ÖJ.

11 þm. (ÁF, BjörgvS, BH, GÖg, JÁ, JGunn, KLM, LB, MF, RG, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP) fjarstaddir.

Brtt. 697,4 samþ. með 33:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
GMJ, GÖrl, HlH, JBjarn, KolH, SigurjÞ, StP, ÖJ.

17 þm. (ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MF, MÁ, RG, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP) fjarstaddir.

15. gr., svo breytt, samþ. með 33:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
ÁÓÁ, ÁRJ, GMJ, GÖrl, HHj, HlH, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, MÁ, SigurjÞ, StP, ÖJ.

11 þm. (ÁF, BjörgvS, BH, GÖg, JÁ, JGunn, KLM, LB, MF, RG, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP) fjarstaddir.

16.--21. gr. samþ. með 33:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
ÁÓÁ, ÁRJ, GMJ, GÖrl, HHj, HlH, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, MÁ, SigurjÞ, StP, ÖJ.

11 þm. (ÁF, BjörgvS, BH, GÖg, JÁ, JGunn, KLM, LB, MF, RG, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP) fjarstaddir.

Brtt. 697,5 samþ. með 33:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
GMJ, GÖrl, HlH, JBjarn, KolH, SigurjÞ, StP, ÖJ.

17 þm. (ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MF, MÁ, RG, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP) fjarstaddir.

Brtt. 704 samþ. með 31:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
GMJ, GÖrl, HlH, JBjarn, KolH, SigurjÞ, StP, ÖJ.

17 þm. (ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MF, MÁ, RG, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (AKG, BBj, EMS, GHH, GHj, HjÁ, SP) fjarstaddir.

22. gr., svo breytt, samþ. með 33:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
ÁÓÁ, ÁRJ, GMJ, GÖrl, HHj, HlH, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, MÁ, SigurjÞ, StP, ÖJ.

11 þm. (ÁF, BjörgvS, BH, GÖg, JÁ, JGunn, KLM, LB, MF, RG, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP) fjarstaddir.

Brtt. 697,6.a samþ. með 33:4 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, TIO, VS, ÞBack.
nei:
GMJ, GÖrl, SigurjÞ, StP.

21 þm. (ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, GÖg, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

5 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP) fjarstaddir.

Brtt. 702, aðaltillaga, felld með 34:5 atkv. og sögðu

 já:
HlH, JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GMJ, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StP, StB, TIO, VS.

19 þm. (ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:42]

Þuríður Backman:


[16:43]

Guðjón Ólafur Jónsson:


Brtt. 702, varatillaga, felld með 33:1 atkv. og sögðu

 já:
ÞBack.
nei:
ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GMJ, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, VS.

22 þm. (ÁÓÁ, ÁF, BjörgvS, BH, GÖg, GÖrl, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, StP, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP, TIO, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:44]

Þuríður Backman:


Brtt. 697,6.b samþ. með 32:7 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, VS, ÞBack.
nei:
GMJ, GÖrl, HlH, JBjarn, KolH, StP, ÖJ.

17 þm. (ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, GÖg, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (AKG, EMS, GHj, HHj, HjÁ, SP, TIO) fjarstaddir.

23. gr., svo breytt, samþ. með 31:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, VS.
nei:
ÁÓÁ, ÁRJ, GMJ, GÖrl, HHj, HlH, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, MÁ, SigurjÞ, StP, ÖJ.

12 þm. (ÁF, BjörgvS, BH, GÖg, JÁ, JGunn, KLM, LB, MF, RG, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (AKG, EMS, GHj, HjÁ, SP, TIO) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 38:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖg, GunnB, HBl, HHj, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MS, MÁ, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, VS, ÞBack, ÖS.
nei:
HlH, JBjarn, KolH, SigurjÞ, ÖJ.

13 þm. (ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, GÖrl, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MF, RG, StP) greiddu ekki atkv.

7 þm. (AKG, EMS, GMJ, GHj, HjÁ, SP, TIO) fjarstaddir.