Dagskrá 130. þingi, 68. fundi, boðaður 2004-02-19 10:30, gert 26 14:41
[<-][->]

68. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis fimmtudaginn 19. febr. 2004

kl. 10.30 árdegis.

---------

 1. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, stjfrv., 594. mál, þskj. 893. --- 1. umr.
 2. Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum, stjtill., 479. mál, þskj. 729. --- Fyrri umr.
 3. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 481. mál, þskj. 750. --- Fyrri umr.
 4. Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu, stjtill., 482. mál, þskj. 754. --- Fyrri umr.
 5. Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 359. mál, þskj. 478, nál. 879. --- Síðari umr.
 6. Breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 360. mál, þskj. 479, nál. 880. --- Síðari umr.
 7. Eldi nytjastofna sjávar, stjfrv., 344. mál, þskj. 418, nál. 863. --- 2. umr.
 8. Starfsmenn í hlutastörfum, stjfrv., 411. mál, þskj. 559, nál. 885 og 907. --- 2. umr.
 9. Stjórnarskipunarlög, frv., 279. mál, þskj. 315. --- Frh. 1. umr.
 10. Varnir gegn mengun sjávar, frv., 259. mál, þskj. 292. --- 1. umr.
 11. Aðskilnaðarmúrinn í Palestínu, þáltill., 260. mál, þskj. 293. --- Fyrri umr.
 12. Afdrif laxa í sjó, þáltill., 284. mál, þskj. 322. --- Fyrri umr.
 13. Flutningur Landhelgisgæslunnar til Suðurnesja, þáltill., 300. mál, þskj. 345. --- Fyrri umr.
 14. Listnám fatlaðra, þáltill., 329. mál, þskj. 381. --- Fyrri umr.
 15. Öldrunarstofnanir, þáltill., 330. mál, þskj. 382. --- Fyrri umr.
 16. Skipulag sjóbjörgunarmála, þáltill., 335. mál, þskj. 401. --- Fyrri umr.
 17. Stjórnunar- og eignatengsl í viðskiptalífinu, þáltill., 336. mál, þskj. 404. --- Fyrri umr.
 18. Jarðgöng í Reynisfjalli, þáltill., 367. mál, þskj. 491. --- Fyrri umr.
 19. Vetnisráð, þáltill., 452. mál, þskj. 645. --- Fyrri umr.
 20. Erlendar starfsmannaleigur, þáltill., 125. mál, þskj. 125. --- Fyrri umr.
 21. Samkomudagur Alþingis og starfstími þess, frv., 147. mál, þskj. 147. --- 1. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Umræða utan dagskrár um málefni Palestínumanna og þingsályktunartillaga um aðskilnaðarmúrinn í Palestínu (um fundarstjórn).
 2. Málefni Palestínumanna (umræður utan dagskrár).