Fundargerð 130. þingi, 33. fundi, boðaður 2003-11-25 13:30, stóð 13:30:14 til 02:12:30 gert 26 8:19
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

33. FUNDUR

þriðjudaginn 25. nóv.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Varamenn taka þingsæti.

[13:32]

Forseti las bréf þess efnis að Önundur Björnsson tæki sæti Margrétar Frímannsdóttur, 1. þm. Suðurk., og Valdimar L. Friðriksson tæki sæti Rannveigar Guðmundsdóttur, 4. þm. Suðvest.

Önundur Björnsson, 1. þm. Suðurk., og Valdimar L. Friðriksson, 4. þm. Suðvest., undirrituðu drengskaparheit um að halda stjórnarskrána.

[13:36]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[13:37]


Fjárlög 2004, 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 394, 426 og 428, brtt. 395, 396, 397, 398, 399, 400 og 427.

[13:38]

[14:10]

Útbýting þingskjala:

[17:11]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 19:31]

[20:02]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[20:06]


Fjárlög 2004, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 394, 426 og 428, brtt. 395, 396, 397, 398, 399, 400, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 og 462.

[20:07]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 02:12.

---------------