Fundargerð 130. þingi, 34. fundi, boðaður 2003-11-26 13:30, stóð 13:30:03 til 15:02:34 gert 26 17:40
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

34. FUNDUR

miðvikudaginn 26. nóv.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Varamaður tekur þingsæti.

[13:32]

Forseti las bréf þess efnis að Arnbjörg Sveinsdóttir tæki sæti Tómasar Inga Olrichs, 6. þm. Norðaust.

[13:33]

Útbýting þingskjala:


Fjárlög 2004, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 394, 426 og 428, brtt. 395, 396, 397, 398, 399, 400, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 og 462.

[13:33]

[Fundarhlé. --- 14:21]

[14:31]

Fundi slitið kl. 15:02.

---------------