Fundargerð 130. þingi, 67. fundi, boðaður 2004-02-18 23:59, stóð 15:25:34 til 16:14:16 gert 18 17:22
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

67. FUNDUR

miðvikudaginn 18. febr.,

að loknum 66. fundi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Háskóli á Vestfjörðum, fyrri umr.

Þáltill. KHG o.fl., 317. mál. --- Þskj. 363.

[15:26]

[15:42]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórnarskipunarlög, 1. umr.

Frv. KHG, 279. mál (bráðabirgðalög, þingseta ráðherra). --- Þskj. 315.

[15:45]

Umræðu frestað.


Sveitarstjórnarlög, frh. 1. umr.

Frv. MF o.fl., 156. mál (íbúaþing). --- Þskj. 156.

[16:03]


Félagsleg aðstoð, frh. 1. umr.

Frv. MF o.fl., 157. mál (umönnunargreiðslur). --- Þskj. 157.

[16:04]


Réttindi sjúklinga, frh. 1. umr.

Frv. ÁRJ o.fl., 202. mál (biðtími). --- Þskj. 209.

[16:04]


Umferðaröryggi á þjóðvegum, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÁRJ o.fl., 205. mál. --- Þskj. 216.

[16:05]


Siðareglur í stjórnsýslunni, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 207. mál. --- Þskj. 218.

[16:05]


Siðareglur fyrir alþingismenn, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 208. mál. --- Þskj. 219.

[16:06]


Innheimtulög, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 223. mál. --- Þskj. 236.

[16:06]


Úttekt á tryggingamálum verknámsnemenda, frh. fyrri umr.

Þáltill. HjÁ og SKK, 225. mál. --- Þskj. 245.

[16:07]


Sérkennslu- og meðferðardagdeild fyrir börn með geðrænan vanda, frh. fyrri umr.

Þáltill. MF o.fl., 278. mál. --- Þskj. 314.

[16:07]


Fjárhagslegt sjálfstæði þjóðgarðsins í Skaftafelli, frh. fyrri umr.

Þáltill. MF, 155. mál. --- Þskj. 155.

[16:07]


Áfengis- og vímuefnameðferð, frh. fyrri umr.

Þáltill. MF o.fl., 248. mál. --- Þskj. 268.

[16:08]


Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla, frh. 1. umr.

Frv. JóhS og RG, 257. mál (úrskurðir kærunefndar). --- Þskj. 285.

[16:08]


Samstarf ríkis, sveitarfélaga og ýmissa rekstraraðila í heilbrigðis-, trygginga- og félagsmálum, frh. fyrri umr.

Þáltill. HjÁ og JBjart, 268. mál. --- Þskj. 301.

[16:09]


Sýslur, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞBack og ÁSJ, 269. mál. --- Þskj. 302.

[16:09]


Atvinnulýðræði, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 271. mál. --- Þskj. 306.

[16:10]


Úrræði fyrir áfengis- og vímuefnaneytendur, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖJ og ÞBack, 272. mál. --- Þskj. 308.

[16:10]


Úttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðum, frh. fyrri umr.

Þáltill. MF o.fl., 273. mál. --- Þskj. 309.

[16:10]


Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota, frh. 1. umr.

Frv. GÖg o.fl., 276. mál (hámarksfjárhæðir). --- Þskj. 312.

[16:11]


Lyfjatjónstrygging, frh. 1. umr.

Frv. ÁRJ o.fl., 201. mál. --- Þskj. 208.

[16:11]


Umboðsmaður barna, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 287. mál (ársskýrsla). --- Þskj. 332.

[16:12]


Háskóli á Vestfjörðum, frh. fyrri umr.

Þáltill. KHG o.fl., 317. mál. --- Þskj. 363.

[16:12]

Fundi slitið kl. 16:14.

---------------