Fundargerð 130. þingi, 87. fundi, boðaður 2004-03-22 15:00, stóð 15:00:00 til 16:55:16 gert 23 8:6
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

87. FUNDUR

mánudaginn 22. mars,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Varamaður tekur þingsæti.

[15:02]

Forseti las bréf þess efnis að Brynja Magnúsdóttir tæki sæti Lúðvíks Bergvinssonar, 4. þm. Suðurk.

[15:02]

Útbýting þingskjala:


Minning Garðars Sigurðssonar.

[15:03]

Forseti minntist Garðars Sigurðssonar, fyrrverandi alþingismanns, sem lést 19. mars. sl.


Raforkulög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 740. mál (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.). --- Þskj. 1104.

[15:07]


Landsnet hf., frh. 1. umr.

Stjfrv., 737. mál. --- Þskj. 1097.

[15:07]


Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, frh. 1. umr.

Stjfrv., 747. mál. --- Þskj. 1117.

[15:08]


Einkaleyfi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 751. mál (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.). --- Þskj. 1122.

[15:08]


Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði, frh. 1. umr.

Stjfrv., 754. mál (breytt eignarhald). --- Þskj. 1129.

[15:09]


Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla, frh. 1. umr.

Stjfrv., 734. mál (EES-reglur, gildissvið). --- Þskj. 1090.

[15:09]


Erfðafjárskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 435. mál (heildarlög). --- Þskj. 605, nál. 1151, brtt. 1152.

[15:10]


Framboð og kjör forseta Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 748. mál (kjörskrár, mörk kjördæma). --- Þskj. 1119, nál. 1174.

[15:14]

[15:16]


Björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn, 2. umr.

Stjfrv., 514. mál (vátryggingar). --- Þskj. 786, nál. 1150.

[15:17]

[15:19]


Tekjuskattur og eignarskattur, 1. umr.

Stjfrv., 750. mál (dótturfélög sparisjóða, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.). --- Þskj. 1121.

[15:20]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hækkun útlánaramma Norræna fjárfestingarbankans, 1. umr.

Stjfrv., 755. mál. --- Þskj. 1130.

[15:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Útlendingar, 1. umr.

Stjfrv., 749. mál (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.). --- Þskj. 1120.

[15:28]

[16:28]

Útbýting þingskjala:

[16:54]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 16:55.

---------------