Fundargerð 130. þingi, 116. fundi, boðaður 2004-05-15 10:30, stóð 10:30:13 til 19:03:25 gert 17 7:48
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

116. FUNDUR

laugardaginn 15. maí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

[10:36]

Útbýting þingskjals:


Athugasemdir um störf þingsins.

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum.

[10:36]

Málshefjandi var Guðjón A. Kristjánsson.


Útvarpslög og samkeppnislög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 974. mál (eignarhald á fjölmiðlum). --- Þskj. 1525, nál. 1618 og 1629, brtt. 1619.

[10:41]

[Fundarhlé. --- 13:02]

[13:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Atvinnuleysistryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 816. mál (hækkun bóta). --- Þskj. 1244, nál. 1475, brtt. 1476.

[18:23]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[18:31]

Útbýting þingskjala:


Siglingavernd, frh. 3. umr.

Stjfrv., 569. mál. --- Þskj. 1563, brtt. 1572.

[18:32]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1678).


Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 786. mál (afnám gjalda). --- Þskj. 1197, nál. 1489 og 1502.

[18:34]


Útvarpslög og samkeppnislög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 974. mál (eignarhald á fjölmiðlum). --- Þskj. 1525, nál. 1618 og 1629, brtt. 1619.

[18:40]


Atvinnuleysistryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 816. mál (hækkun bóta). --- Þskj. 1244, nál. 1475, brtt. 1476.

[19:01]

Út af dagskrá voru tekin 5.--55. mál.

Fundi slitið kl. 19:03.

---------------