Fundargerð 130. þingi, 136. fundi, boðaður 2004-07-21 13:30, stóð 13:30:00 til 20:44:09 gert 22 8:6
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

136. FUNDUR

miðvikudaginn 21. júlí,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Veikindi forsætisráðherra.

[13:31]

Forseti tilkynnti að hæstv. forsrh. Davíð Oddsson hefði verið fluttur í sjúkrahús vegna veikinda. Forseti sendi honum og fjölskyldu hans, fyrir hönd allra alþingismanna, hlýjar kveðjur með óskum um góðan og skjótan bata.


Varamaður tekur þingsæti.

[13:31]

Forseti las bréf um að Ásta Möller tæki sæti Davíðs Oddssonar, 2. þm. Reykv. n.

[13:32]

Útbýting þingskjals:


Útvarpslög og samkeppnislög, 2. umr.

Stjfrv., 1011. mál (eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.). --- Þskj. 1891, nál. 1894 og 1898, brtt. 1895.

[13:32]

[20:18]

Fundi slitið kl. 20:44.

---------------