2005-02-14 15:02:51# 131. lþ.#F 73.#1. fundur. Verðbréfaviðskipti., til 15:03:16| A gert 15 7:53
[prenta uppsett í dálka] 73. fundur, 131. lþ.

Verðbréfaviðskipti, frh. 1. umr.

Stjfrv., 503. mál (EES-reglur). --- Þskj. 767.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:03]

Frv. vísað til 2. umr. með 45 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.