2005-02-21 15:36:14# 131. lþ.#F 77.#7. fundur. Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað., til 15:38:17| A gert 4 9:13
[prenta uppsett í dálka] 77. fundur, 131. lþ.

Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, frh. 2. umr.

Stjfrv., 191. mál (heildarlög). --- Þskj. 191, nál. 569, brtt. 570.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:36]

1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 570,1 samþ. með 49 shlj. atkv.

2.--3. gr., svo breyttar, samþ. með 47 shlj. atkv.

4.--6. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 570,2 samþ. með 49 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

8.--9. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.