2005-03-10 13:31:39# 131. lþ.#F 87.#1. fundur. Miðlun vátrygginga., til 13:32:13| A gert 11 8:10
[prenta uppsett í dálka] 87. fundur, 131. lþ.

Miðlun vátrygginga, frh. 1. umr.

Stjfrv., 551. mál (EES-reglur). --- Þskj. 832.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:31]

Frv. vísað til 2. umr. með 34 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.