2005-03-15 13:59:25# 131. lþ.#F 89.#2. fundur. Löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns og sala fasteigna, fyrirtækja og skipa., til 14:00:09| A gert 15 18:31
[prenta uppsett í dálka] 89. fundur, 131. lþ.

Löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns og sala fasteigna, fyrirtækja og skipa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 484. mál (EES-reglur). --- Þskj. 740, nál. 951.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:59]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.