2005-04-20 16:18:27# 131. lþ.#F 115.#8. fundur. Meinatæknar og heilbrigðisþjónusta., til 16:20:30| A gert 20 16:35
[prenta uppsett í dálka] 115. fundur, 131. lþ.

Meinatæknar og heilbrigðisþjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 537. mál (lífeindafræðingar). --- Þskj. 811, nál. 1152.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:18]

1. gr. samþ. með 33 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 33 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1152 samþ. með 33 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv.

7. gr. samþ. með 32 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 33 shlj. atkv.