2005-04-26 15:03:10# 131. lþ.#F 118.#8. fundur. Græðarar., til 15:31:24| L gert 27 8:14
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 131. lþ.

Græðarar, 2. umr.

Stjfrv., 246. mál. --- Þskj. 257, nál. 1173, brtt. 1174.

[15:03]

Frsm. heilbr.- og trn. (Jónína Bjartmarz):


[15:10]

Þuríður Backman:


[15:20]

Útbýting þingskjala:

[15:21]

Pétur H. Blöndal:


[15:24]

Frsm. heilbr.- og trn. (Jónína Bjartmarz) (andsvar):


[15:26]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[15:27]

Ásta R. Jóhannesdóttir: