2005-04-26 18:40:19# 131. lþ.#F 118.#8. fundur. Græðarar., til 18:44:30| A gert 5 11:26
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 131. lþ.

Græðarar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 246. mál. --- Þskj. 257, nál. 1173, brtt. 1174.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:40]

Brtt. 1174,1 samþ. með 45 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1174,2 samþ. með 44 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1174,3 samþ. með 44 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1174,4 samþ. með 45 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

5. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1174,5 samþ. með 45 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1174,6 samþ. með 45 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

8.--11. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.