2005-04-26 18:46:26# 131. lþ.#F 118.#10. fundur. Miðlun vátrygginga., til 18:48:39| A gert 27 9:11
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 131. lþ.

Miðlun vátrygginga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 551. mál (EES-reglur). --- Þskj. 832, nál. 1184.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:46]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

2.--31. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1184 samþ. með 44 shlj. atkv.

32. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

33.--66. gr. og ákvæði til bráðabirgða samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.