2005-05-03 10:34:58# 131. lþ.#F 121.#4. fundur. Fjárhagslegar tryggingarráðstafanir., til 10:36:22| A gert 3 10:46
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 131. lþ.

Fjárhagslegar tryggingarráðstafanir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 667. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1015, nál. 1224.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:35]

1. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1224 samþ. með 48 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

3.--13. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.