2005-05-03 15:38:46# 131. lþ.#F 121.#11. fundur. Tollalög., til 16:30:48| L gert 4 9:14
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 131. lþ.

Tollalög, 2. umr.

Stjfrv., 493. mál (heildarlög). --- Þskj. 753, nál. 1256 og 1286, brtt. 1257.

[15:39]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal):


[15:45]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir):


[16:02]

Útbýting þingskjala:

[16:03]

Ögmundur Jónasson: