2005-05-07 10:36:34# 131. lþ.#F 125.#2. fundur. Búnaðarlög., til 10:37:29| A gert 30 9:49
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 131. lþ.

Búnaðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 725. mál (afnám mjólkurgjalds). --- Þskj. 1083, nál. 1319.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:36]

1. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.