2005-05-07 11:03:50# 131. lþ.#F 125.#10. fundur. Samkeppnislög., til 13:00:08| F gert 30 9:49
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 131. lþ.

Samkeppnislög, 2. umr.

Stjfrv., 590. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 883, nál. 1289, 1327 og 1340, brtt. 1290.

[11:04]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal):


[11:18]

Forseti (Birgir Ármannsson):


[11:18]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Lúðvík Bergvinsson):