2005-05-09 14:22:19# 131. lþ.#F 128.#2. fundur. Samkeppnislög., til 16:23:49| L gert 30 9:51
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 131. lþ.

Samkeppnislög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 590. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 883, nál. 1289, 1327 og 1340, brtt. 1290 og 1380.

[14:23]

Jóhann Ársælsson (frh.):


[14:37]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[14:39]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[14:41]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[14:43]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[14:46]

Helgi Hjörvar:


[15:00]

Valdimar L. Friðriksson:


[15:04]

Sigurður Kári Kristjánsson:


[15:13]

Kristinn H. Gunnarsson:


[15:46]

Sigurjón Þórðarson:


[16:06]

Útbýting þingskjala:

[16:07]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Lúðvík Bergvinsson):