2005-05-09 16:23:51# 131. lþ.#F 128.#3. fundur. Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins., til 16:34:55| L gert 30 9:51
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 131. lþ.

Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins, 2. umr.

Stjfrv., 591. mál. --- Þskj. 884, nál. 1291, 1328 og 1341, brtt. 1292.

[16:24]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal):


[16:26]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Lúðvík Bergvinsson):


[16:29]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Ögmundur Jónasson):