2005-05-10 21:58:18# 131. lþ.#F 131.#2. fundur. Álbræðsla á Grundartanga., til 21:58:57| A gert 11 20:17
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 131. lþ.

Álbræðsla á Grundartanga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 707. mál (fasteignaskattur). --- Þskj. 1065, nál. 1220.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:58]

1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.