2005-05-10 22:00:46# 131. lþ.#F 131.#5. fundur. Virðisaukaskattur o.fl., til 22:02:18| A gert 11 20:17
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 131. lþ.

Virðisaukaskattur o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 697. mál (vetnisbifreiðar). --- Þskj. 1055, nál. 1350, brtt. 1351.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:01]

1. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 1351,1 samþ. með 55 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

3.--4. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1351,2 (ný grein, verður 5. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

5.--7. gr. (verða 6.--8. gr.) samþ. með 55 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.