2005-05-10 22:12:31# 131. lþ.#F 131.#15. fundur. Lyfjalög og heilbrigðisþjónusta., til 22:14:33| A gert 11 20:17
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 131. lþ.

Lyfjalög og heilbrigðisþjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 649. mál (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.). --- Þskj. 981, nál. 1297, brtt. 1298.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:12]

1. gr. samþ. með 58 shlj. atkv.

2.--8. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. 1298,1 (ný 9. gr.) samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 1298,2 samþ. með 56 shlj. atkv.

10. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1298,3 (ný grein, verður 11. gr.) samþ. með 56 shlj. atkv.

11. gr. (verður 12. gr.) samþ. með 56 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.