2005-05-10 22:19:15# 131. lþ.#F 131.#21. fundur. Meðferð opinberra mála., til 22:21:52| A gert 11 20:17
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 131. lþ.

Meðferð opinberra mála, frh. 2. umr.

Stjfrv., 309. mál (sektarinnheimta o.fl.). --- Þskj. 337, nál. 1338, brtt. 1339.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:19]

Brtt. 1339,1 samþ. með 58 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 58 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 58 shlj. atkv.

Brtt. 1339,2 samþ. með 58 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. 1339,3 (ný 4. gr.) samþ. með 58 shlj. atkv.

5.--6. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. 1339,4 (7.--9. gr. falli brott) samþ. með 57 shlj. atkv.

10. gr. (verður 7. gr.) samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 1339,5 (ný fyrirsögn) samþ. með 56 shlj. atkv.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.