2004-10-11 15:37:06# 131. lþ.#F 6.#4. fundur. Málefni aldraðra., til 15:38:43| A gert 18 11:27
[prenta uppsett í dálka] 6. fundur, 131. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 85. mál (gjald í Framkvæmdasjóð). --- Þskj. 85.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:37]

Frv. vísað til 2. umr. með 47 shlj. atkv.

[15:38]

Pétur H. Blöndal (um atkvæðagreiðslu):

Frv. vísað til heilbr.- og trn. án atkvgr.