2004-10-20 13:57:54# 131. lþ.#F 12.#7. fundur. Varnir gegn mengun hafs og stranda., til 13:58:42| A gert 20 16:12
[prenta uppsett í dálka] 12. fundur, 131. lþ.

Varnir gegn mengun hafs og stranda, frh. 2. umr.

Frv. umhvn., 206. mál (mengunarlögsaga). --- Þskj. 206.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:58]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.