Útbýting 131. þingi, 6. fundi 2004-10-11 15:06:43, gert 15 15:54

Áfengislög, 147. mál, frv. JóhS o.fl., þskj. 147.

Árangurslaus fjárnám, 154. mál, fsp. JóhS, þskj. 154.

Fiskvinnslunám, 150. mál, fsp. SigurjÞ, þskj. 150.

Fjármálaeftirlitið, 157. mál, fsp. JóhS, þskj. 157.

Gleraugnakostnaður barna, 156. mál, fsp. JóhS, þskj. 156.

Heiðurslaun listamanna, 145. mál, þáltill. MÁ, þskj. 145.

Heildarskattbyrði einstaklinga, 148. mál, fsp. JÁ, þskj. 148.

Heimilislausir, 153. mál, fsp. JóhS, þskj. 153.

Lánasjóður íslenskra námsmanna, 142. mál, frv. BjörgvS o.fl., þskj. 142.

Lífeyrissjóðir, 155. mál, fsp. JóhS, þskj. 155.

Sementsverð á landsbyggðinni, 152. mál, fsp. SigurjÞ, þskj. 152.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 143. mál, frv. JóhS o.fl., þskj. 143.

Sláturhús í Búðardal, 141. mál, fsp. JBjarn, þskj. 141.

Söluandvirði hlutabréfa í Fjölni á Þingeyri, 151. mál, fsp. SigurjÞ, þskj. 151.

Tekjuskattur og eignarskattur, 137. mál, frv. SKK o.fl., þskj. 137.

Veggjöld, 149. mál, fsp. JÁ, þskj. 149.

Vinnutilhögun unglækna, 158. mál, fsp. ÁÓÁ, þskj. 158.

Virðisaukaskattur, 159. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 159.

Þingsköp Alþingis, 135. mál, frv. JóhS o.fl., þskj. 135.

Þriðja kynslóð farsíma, 160. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 160.