2004-11-03 16:10:20# 131. lþ.#F 18.#2. fundur. Talsmaður neytenda., til 16:10:44| A gert 3 16:44
[prenta uppsett í dálka] 18. fundur, 131. lþ.

Talsmaður neytenda, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞSveinb o.fl., 18. mál. --- Þskj. 18.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:10]

Till. vísað til síðari umr. með 39 shlj. atkv.

Till. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.