2004-11-03 16:11:10# 131. lþ.#F 18.#4. fundur. Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar., til 16:11:34| A gert 3 16:44
[prenta uppsett í dálka] 18. fundur, 131. lþ.

Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar, frh. fyrri umr.

Þáltill. KolH o.fl., 28. mál. --- Þskj. 28.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:11]

Till. vísað til síðari umr. með 38 shlj. atkv.

Till. vísað til samgn. án atkvgr.