2004-11-03 16:11:35# 131. lþ.#F 18.#5. fundur. Rekstur skólaskips., til 16:11:58| A gert 3 16:44
[prenta uppsett í dálka] 18. fundur, 131. lþ.

Rekstur skólaskips, frh. fyrri umr.

Þáltill. GAK o.fl., 29. mál. --- Þskj. 29.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:11]

Till. vísað til síðari umr. með 38 shlj. atkv.

Till. vísað til sjútvn. án atkvgr.