2004-11-03 16:11:59# 131. lþ.#F 18.#6. fundur. Staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur., til 16:12:23| A gert 3 16:44
[prenta uppsett í dálka] 18. fundur, 131. lþ.

Staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur, frh. 1. umr.

Frv. EKG o.fl., 35. mál (vanskil á vörslufé). --- Þskj. 35.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:12]

Frv. vísað til 2. umr. með 40 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.