2004-11-03 16:12:50# 131. lþ.#F 18.#8. fundur. Verðbréfaviðskipti., til 16:13:11| A gert 3 16:44
[prenta uppsett í dálka] 18. fundur, 131. lþ.

Verðbréfaviðskipti, frh. 1. umr.

Frv. EKG o.fl., 34. mál (hagsmunir smárra fjárfesta). --- Þskj. 34.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:13]

Frv. vísað til 2. umr. með 40 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.