2004-11-24 15:31:46# 131. lþ.#F 38.#1. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 15:39:06| A gert 25 8:22
[prenta uppsett í dálka] 38. fundur, 131. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 351. mál (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.). --- Þskj. 400.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:38]

Frv. vísað til 2. umr. með 34 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.