2004-11-26 11:46:47# 131. lþ.#F 40.#3. fundur. Fjáröflun til vegagerðar., til 11:47:28| A gert 27 8:32
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 131. lþ.

Fjáröflun til vegagerðar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 366. mál (afsláttur af þungaskatti). --- Þskj. 429.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:47]

Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.