2004-11-29 15:28:23# 131. lþ.#F 41.#3. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 15:28:48| A gert 2 15:48
[prenta uppsett í dálka] 41. fundur, 131. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 320. mál (gjaldaheimildir). --- Þskj. 356.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:28]

Frv. vísað til 2. umr. með 52 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.