Útbýting 131. þingi, 19. fundi 2004-11-04 10:32:16, gert 2 14:56

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 264. mál, fsp. SigurjÞ, þskj. 285.

Innflutningur í gámum, 262. mál, fsp. GHall, þskj. 283.

Listnám fatlaðra, 265. mál, þáltill. MF o.fl., þskj. 286.

Virðisaukaskattur af listmunagerð, 263. mál, fsp. ÍGP, þskj. 284.