Útbýting 131. þingi, 19. fundi 2004-11-04 13:30:42, gert 2 14:56

Lánasjóður sveitarfélaga, 269. mál, stjfrv. (félmrh.), þskj. 290.

Stjórnarskipunarlög, 266. mál, frv. GÁS o.fl., þskj. 287.

Stuðningur við einstæða foreldra í námi, 268. mál, þáltill. BjG, þskj. 289.

Þingleg meðferð EES-reglna, 267. mál, þáltill. KHeim o.fl., þskj. 288.