Útbýting 131. þingi, 40. fundi 2004-11-26 14:26:26, gert 27 8:32

Grunnafjörður, 383. mál, fsp. ÞSveinb, þskj. 471.

Losun gróðurhúsalofttegunda, 384. mál, fsp. HHj, þskj. 472.

Skattalækkanir, 136. mál, svar fjmrh., þskj. 475.

Verðmæti og ráðstöfun losunarheimilda, 385. mál, fsp. HHj, þskj. 473.