2004-12-08 19:30:31# 131. lþ.#F 53.#7. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 19:31:54| A gert 2 15:57
[prenta uppsett í dálka] 53. fundur, 131. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 320. mál (gjaldaheimildir). --- Þskj. 356, nál. 572.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:31]

Brtt. í nál. 572,1 samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 572,2 samþ. með 49 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.