2004-12-09 13:42:36# 131. lþ.#F 54.#18. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 17:33:12| F gert 27 8:13
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 131. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 351. mál (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.). --- Þskj. 400, nál. 591, 608 og 609, brtt. 598 og 614.

[13:42]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[14:20]

Þórunn Sveinbjarnardóttir (um fundarstjórn):


[14:22]

Birgir Ármannsson (um fundarstjórn):


[14:22]

Birkir J. Jónsson (um fundarstjórn):


[14:24]

Forseti (Jónína Bjartmarz):


[14:25]

Þórunn Sveinbjarnardóttir (um fundarstjórn):


[14:26]

Siv Friðleifsdóttir (um fundarstjórn):


[14:28]

Siv Friðleifsdóttir (andsvar):


[14:30]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[14:32]

Siv Friðleifsdóttir (andsvar):


[14:34]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[14:35]

Birkir J. Jónsson (andsvar):


[14:37]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[14:39]

Birkir J. Jónsson (andsvar):


[14:41]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[14:42]

Birgir Ármannsson (andsvar):


[14:44]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[14:47]

Birgir Ármannsson (andsvar):


[14:48]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[14:49]

Dagný Jónsdóttir:


[15:02]

Katrín Júlíusdóttir (andsvar):


[15:04]

Dagný Jónsdóttir (andsvar):


[15:06]

Katrín Júlíusdóttir (andsvar):


[15:07]

Dagný Jónsdóttir (andsvar):


[15:08]

Kristján L. Möller (andsvar):


[15:09]

Dagný Jónsdóttir (andsvar):


[15:10]

Kristján L. Möller (andsvar):


[15:11]

Dagný Jónsdóttir (andsvar):


[15:12]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[15:15]

Dagný Jónsdóttir (andsvar):


[15:16]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[15:18]

Dagný Jónsdóttir (andsvar):


[15:19]

Gunnar Örlygsson:


[15:29]

Drífa Hjartardóttir (andsvar):


[15:31]

Gunnar Örlygsson (andsvar):


[15:34]

Drífa Hjartardóttir (andsvar):


[15:35]

Gunnar Örlygsson (andsvar):


[15:37]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[15:39]

Gunnar Örlygsson (andsvar):


[15:41]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[15:42]

Gunnar Örlygsson (andsvar):


[15:43]

Birgir Ármannsson:


[16:00]

Björgvin G. Sigurðsson (andsvar):


[16:02]

Birgir Ármannsson (andsvar):


[16:05]

Björgvin G. Sigurðsson (andsvar):


[16:06]

Birgir Ármannsson (andsvar):


[16:07]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Ögmundur Jónasson) (andsvar):


[16:09]

Birgir Ármannsson (andsvar):


[16:10]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Ögmundur Jónasson) (andsvar):


[16:12]

Birgir Ármannsson (andsvar):


[16:13]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[16:15]

Birgir Ármannsson (andsvar):


[16:17]

Lúðvík Bergvinsson:


[16:34]

Guðlaugur Þór Þórðarson (andsvar):


[16:36]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[16:37]

Guðlaugur Þór Þórðarson (andsvar):


[16:38]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[16:40]

Sigurður Kári Kristjánsson (andsvar):


[16:42]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[16:44]

Sigurður Kári Kristjánsson (andsvar):


[16:45]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[16:46]

Birgir Ármannsson (andsvar):


[16:48]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[16:51]

Birgir Ármannsson (andsvar):


[16:52]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[16:53]

Bjarni Benediktsson (andsvar):


[16:55]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[16:57]

Bjarni Benediktsson (andsvar):


[16:58]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[17:00]

Siv Friðleifsdóttir:


[17:16]

Björgvin G. Sigurðsson (andsvar):


[17:19]

Siv Friðleifsdóttir (andsvar):


[17:20]

Björgvin G. Sigurðsson (andsvar):


[17:22]

Siv Friðleifsdóttir (andsvar):


[17:25]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Ögmundur Jónasson) (andsvar):


[17:27]

Siv Friðleifsdóttir (andsvar):


[17:29]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Ögmundur Jónasson) (andsvar):


[17:31]

Siv Friðleifsdóttir (andsvar):