2004-12-10 17:39:56# 131. lþ.#F 55.#20. fundur. Veðurþjónusta., til 17:43:51| A gert 22 15:50
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur, 131. lþ.

Veðurþjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 183. mál. --- Þskj. 183, nál. 610, brtt. 611.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:40]

1. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 611,1 samþ. með 51 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

4. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 611,2 samþ. með 52 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 611,3 samþ. með 52 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

7.--8. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 611,4 samþ. með 51 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 611,5 samþ. með 51 shlj. atkv.

10. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

11. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 611,6 samþ. með 51 shlj. atkv.

12. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

13.--14. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.