Útbýting 131. þingi, 47. fundi 2004-12-02 16:51:44, gert 3 8:12

Erfðabreytt aðföng til landbúnaðar, 404. mál, fsp. ÞBack, þskj. 512.

Fjárlög 2005, 1. mál, þskj. 474.

Fjölgun öryrkja, 162. mál, svar heilbrrh., þskj. 498.

Rekjanleiki kjöts, 402. mál, fsp. ÞBack, þskj. 510.

Virðisaukaskattur, 401. mál, frv. MÞH o.fl., þskj. 508.