Fundargerð 131. þingi, 28. fundi, boðaður 2004-11-13 11:00, stóð 10:59:31 til 12:34:05 gert 13 12:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

28. FUNDUR

laugardaginn 13. nóv.,

kl. 11 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[Fundarhlé. --- 11:00]

[11:46]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[11:47]


Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum, 2. umr.

Stjfrv., 318. mál. --- Þskj. 347, nál. 349 og 350, brtt. 351.

[11:47]

[12:28]

Fundi slitið kl. 12:34.

---------------